Skolotāji

31265

Rasma RinkēvičaBeigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, dekoratoru nodaļu. Beigusi Latvijas Universitāti, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāti, vizuālās mākslas profesionālā bakalaura programmu. Mākslas skolā strādā kopš 1993. gada – ir Jaunjelgavas klases skolotāja, māca zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, darbu materiālā. Brīvajos brīžos strādā dārzā.

Moto – māksla un kultūra ir pamats jebkura darba kulturālai veikšanai.
      Atpakaļ