Skolotāji

31267

Inta BodrovaIzglītība – vidējā speciālā, mākslinieks meistars. Ieguvusi sertifikātu par pedagoģisko pamatu apguvi. Mākslas skolā strādā kopš 1994. gada. Māca darbu materiālā – ādas māksliniecisko apstrādi. Brīvajā laikā veic individuālo darbu ādas apstrādē.

Moto – smaidi, vienmēr saskatot kaut ko labu!
      Atpakaļ