Noslēguma kursadarbi

Noslēguma kursa darbi
27.07.2013


Mācoties 7. klasē, skolēni veic noslēguma darbu visos obligātajos mācību priekšmetos un vienā izvēles priekšmetā.

Noslēguma darbs ir daļēji patstāvīgs, radošs skolēna darbs, kas atspoguļo apgūto šajā mācību priekšmetā. Pirmajā pusgadā skolēni izstrādā ideju skices un kompozīcijas skices katram noslēguma darbam. Otrajā semestrī skolēni veic noslēguma darbus, pielietojot visas apgūtās zināšanas un prasmes, parādos savu oriģinālo, radošo pieeju un tehniskās kvalitātes.
      Atpakaļ