Jaunumi

Mākslas skola informē!
14.02.2022


MĀKSLAS SKOLA INFORMĒ!
Ministru kabinets lēmis, ka izglītības procesā iesaistītie ar Covid 19 kontaktpersonu statusu var atgriezties klātienes izglītības procesā, neievērojot īpašos mājas karantīnas nosacījumus.
Šie labojumi epidemioloģiskās drošības prasībās attiecas uz izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, ar noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādē, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.
Minētās izmaiņas ieviestas, jo Covid 19 saslimstības rādītājiem vecuma grupā no 7 līdz 19 gadu vecumam ir tendence stabilizēties, kas liecina par izglītības iestāžu lomas SARS CoV-2 izplatībā mazināšanos. Vienlaikus mājas karantīnas ievērošana būtiski kavē izglītības procesu, un nosacījumu maiņa ļaus nodrošināt klātienes mācību nepārtrauktību.
Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 grozījumi tiek piemēroti ar 2022. gada 14. februāri.      Atpakaļ