Jaunumi

Valsts Mākslas skolu seminārs Gaujienā
29.04.2013


Šī mācību gada garumā visās Latvijas Mākslas skolās skolotāji un skolēni strādāja pie tēmas " Mūzika" -uzzināja, kā top mūzika, klausījās dažāda veida mūziku, paši radīja mūziku un interpretēja to vizuālos darbos visdažādākajās tehnikās. Gaujienā 91 Latvijas Mākslas skola prezentēja savas skolas veikumu mūzikas un mākslas interpretācijā - pārstāvot skolu ar metodiskā darba atspoguļojumu stendā.  

Gaujienā tika apkopoti rezultāti arī mākslas skolu audzēkņu konkursam, kas norisinājās katrā Latvijas reģionā. Liels prieks un gandarījums par Luīzi Špundzāni (skolotāja Ināra Zenfa) un Lāsmu Ermansoni (skolotāja Rasma Rinkēviča), kuru darbi ieguva atzinības valsts mērogā!Valsts Mākslas skolu seminārs Gaujienā