Vasaras notikumi

Vasaras notikumi
 
Vasarā skolēni atpūšas, bet skolotāji gatavojas jaunajam mācību gadam. Gatavojas kā nu māk un var – citi pilnveidojot savu gleznošanas prasmi vasaras plenēros, citi vasaras burvības iedvesmoti, izmēģina arvien jaunus pašizteiksmes paņēmienus, vai bagātinās ceļojot.

2009. gada vasarā pie mums ciemojās māksliniece Aila Onkamo no Lapzemes, Somijā. Viņa ir tekstilmāskliniece un viņas darbs - skaists sakrāls gobelēns rotā Aizkraukles Luterāņu baznīcas interjeru. 

Šovasar skola saņēma arī dāvinājumu no Kanādas - mūsu draugs Edīte Āpše atsūtīja materiālus darba tekstila stundās - vilnas un kokvilnas dziju. Par to gandarīta tekstilmākslas skolotāja Maruta Možeika!

 

2007. gada vasarā skolā tika izremontētas 3 klases un skolotāju istaba. 2 klasēs tika ievilkts ūdensvads un ierīkotas izlietnes. Katru gadu, ejot solīti pa solītim, mūsu skola kļūst arvien sakoptāka, modernāka un skolas radošajam garam atbilstošāka!
Aizkraukles Mākslas skolas Jaunjelgavas klases skolēni ar 2007./2008. mācību gada septembri ieguva jaunas mācību telpas, kas atrodas Jaunjelgavas vidusskolas internāta ēkā, 3. stāvā. Tās ir divas klašu telpas, noliktava fondiem un skolotājas kabinets, kas tika kapitāli izremontētas un piemērotas mākslas skolas vajadzībām.
Šī vasara mums ir nesusi patīkamas pārmaiņas telpu ziņā, lai tās veicinātu skolēnu un skolotāju radošo izaugsmi!