Skolotāju dienaspasākums

Skolotāju dienas pasākums
 
Skolotāju dienā mākslas skolas skolotāji katru gadu rīko pieredzes apmaiņas braucienus uz kādu no Latvijas mākslas skolām. Apciemojot kolēģus, tiek gūta vērtīga pieredze gan iepazīstot kolēģu darba stilu un metodes, gan uzzinot jaunus un interesantus paņēmienus bērnu radošās darbības attīstīšanā un uzdevumu dažādošanā. Parasti tiek apskatītas arī ievērojamākās un interesantākās vietas šai pusē – muzeji, dabas parki, pilis, skaistas ainavas. Tā sadraudzējoties ar mākslas skolām un iepazīstot arvien jaunas vietas, tiek noskatītas arī vasaras zaļās prakses iespējas.
 

2007./2008. mācību gada skolotāju dienas pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpils mākslas skolu un tās filiāli Zasā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolotāju dienas brauciens uz Alūksnes Mākslas skolu...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brauciens uz Modernās Mākslas Muzeju – KUMU – Igaunijā.