Skolotāji-old

Skolotāji
 
Taiga Kalvišķe
 
Dzimusi 1951. gadā 20. jūnijā. Izglītība – augstākā, maģistrs. Mākslas skolas direktore un skolotāja kopš skolas pastāvēšanas pirmssākumiem, 1991. gada. Vecāko klašu skolēniem māca zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju. Ārpus darba skolā, radoši un veiksmīgi sadarbojas ar mākslas, mūzikas un teātra mūzām... Moto – ik brīdi pakāpties pēc zināšanām!
 

 
Inese Dembovska
 
Dzimusi 1960. gadā 29. aprīlī Krasnojarskas apgabalā Krievijā. Izglītība – augstākā pedagoģiskā. Mākslas skolā strādā kopš tās dibināšanas, 1991. gada. Skolēniem māca gleznošanu, kompozīciju un darbs materiālā – zīda apgleznošanu. Moto – nekad nav par vēlu sākt ko jaunu!
 

 
Ināra Zenfa
 
Dzimusi 1950. gada 13. decembrī Jēkabpilī. Izglītība – augstākā pedagoģiskā. Beigusi Latvijas Universitāti, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāti. Mākslas skolā strādā kopš 1991. gada. Māca kompozīciju – burtu mācību; sīkplastiku; darbs materiālā – stikla apgleznošanu. Pirmsskolas sagatavošanas klasei – gleznošanu, kompozīciju, zīmēšanu, sīkplastiku. Radoši izpaužas eksperimentējot ar nejaušām pārvērtībām stikla apgleznošanā un kausēšanā. Atpūšas peldot, dejojot un skatoties labas filmas. Moto – dari cik vari, cik gribi, cik vēlies...
 
 
 

 
Maruta Možeika
 
Dzimusi 1955. gadā 9. jūlijā. Izglītība – vidējā speciālā, mākslinieks meistars. Beigusi Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu, Latvijas Amatniecības kamerā ieguvusi audēja amata meistara diplomu, ieguvusi sertifikātu par pedagoģisko pamatu apguvi. Mākslas skolā strādā kopš 1996. gada, mācot darbu materiālā – tekstilu, batiku. Moto – dari otram to, ko gribētu, lai dara tev! Brīvajā laikā auž, nodarbojas ar rokdarbiem, atpūšas strādājot dārzā.
 

 
 
Rasma Rinkēviča
 
Dzimusi 1958. gadā 5. septembrī Daudzesē, „Cerībās”. Beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, dekoratoru nodaļu. Beigusi Latvijas Universitāti, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāti, vizuālās mākslas profesionālā bakalaura programmu. Mākslas skolā strādā kopš 1993. gada – ir Jaunjelgavas klases skolotāja, māca zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, mākslas valodas pamatus, darbu materiālā. Brīvajos brīžos strādā dārzā. Moto – māksla un kultūra ir pamats jebkura darba kulturālai veikšanai.
 

 
Ginta Jakubovska
 
Dzimusi Rīgā. Reiz bija ļoti lietišķa – beidza Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolu kā audēja, ar gadiem kļuva pedagoģiski pareiza – beidza Latvijas Universitāti, ir pedagoģijas bakalaurs. Līdz beidzot ir komunikabla – beidza Liepājas Pedagoģijas Akadēmiju kā vizuālo komunikāciju dizainers. Brīvajā laikā sadarbojas ar J. Babra leļļu teātri „Tims”. Veido dekorācijas, pilnveido lelles, zīmē un glezno afišas, sniedz padomus skatuves iekārtošanā. Labprāt nodarbojas ar rokdarbiem, ada. Moto – cerība nemirst nekad!
 

 
 
Inta Bodrova
 
Dzimusi 1962. gadā 12. decembrī Pļaviņās. Izglītība – vidējā speciālā, mākslinieks meistars. Ieguvusi sertifikātu par pedagoģisko pamatu apguvi. Mākslas skolā strādā kopš 1994. gada. Māca darbu materiālā – ādas māksliniecisko apstrādi. Brīvajā laikā veic individuālo darbu ādas apstrādē. Moto – smaidi, vienmēr saskatot kaut ko labu!
 

 
Ilze Možeika
 
Dzimusi 1979. gadā 26. februārī Aizkrauklē. Izglītība – augstākā pedagoģiskā. Beigusi Latvijas Universitāti, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāti, Tēlotājas Mākslas nodaļu, iegūstot profesionālā bakalaura izglītību kā vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs un Rīgas Augstāko Reliģijas Zinātņu institūtu, iegūstot kvalifikāciju - ētikas un kristīgās mācības skolotājs. Mākslas skolā strādā kopš 2003. gada, mācot zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un mākslas valodas pamatus. Moto – dzīvo  ticot, cerot un mīlot. Brīvajā laikā glezno un labprāt eksperimentē ēdienu gatavošanā.
 
 

 
Zanda Grigāne
 
Dzimusi pūķa gadā. Izglītība vidējā speciālā - podnieks. Latvijas Amatniecības kamerā ieguvusi meistara – keramiķa diplomu. Mācās 3. kursā Latvijas Universitātē, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē, Tēlotājas Mākslas nodaļā. Mākslas skolā strādā kopš 2001. gada, māca veidošanu un keramiku. Brīvajā laikā patīk lasīt grāmatas un pēc iespējas biežāk pavadīt laiku kopā ar sev tuviem cilvēkiem. Moto – lai cilvēki atcerētos mani tādu, kāda es emu, nevis tādu, kādai man vajadzētu būt.