Jaunumi

Aizkraukles Mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums
13.01.2022


Aizkraukles Mākslas skolas pašnovērtējuma publiskojamās daļas ziņojums lejupielādējams šeit:

/docs/534/Aizkraukles_M__kslas_skolas_pa__nov__rt__juma_zi__ojums_publiskojam___da__a.pdf 
      Atpakaļ