Iestāšanās kārtība

Iestāšanās kārtība
 
1.
Vecākiem jāuzraksta iesniegums Aizkraukles mākslas skolas direktorei T. Kalvišķei, ar lūgumu viņu bērnu uzņemt mākslas skolā.
2.
Skolēni, kas pretendē uz iestāšanos 1. klasē, kārto iestājeksāmenus, kas notiek iepriekšējā mācību gada maijā un augustā. Iestājeksāmeni ir zīmēšanā, gleznošanā un kompozīcijā.
3.
Atbilstoši iestājeksāmenu rezultātiem un skolēnu vecumam, skolēni tiek ieskaitīti attiecīgajā 1. klasē. Var tikt ieskaitīti arī 2. klasē, ja skolēnu zināšanas atbilst šīs klases zināšanu līmenim.
4.
Vecāki ar skolu slēdz abpusēju līgumu, kurā skola apņemas sniegt skolēnam iespēju mācīties, attīstīt savas spējas, gūt zināšanas, bet vecāki apņemas nodrošināt skolēnu ar nepieciešamajiem mācību materiāliem un maksāt skolas mācību maksu – 8 latus mēnesī jeb 72 latus gadā.
5.
Iesniedz ārsta izziņu no ģimenes ārsta, ka skolēns drīkst uzņemties papildus slodzi.
6.
Iesniedz skolēna dzimšanas apliecības kopiju.
7.
Iesniedz skolēna fotogrāfiju dokumentiem.
8.
Nākošajā mācību gadā skolēns, kopā ar vecākiem, tiek gaidīts uz svinīgo 1. septembri un tam sekojošām mācībām...