Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
 
Iestājoties mākslas skolā, jāiesniedz:
  • Vecāku iesniegums par bērna iestāšanos,
  • Vecāku un skolas abpusējs līgums,
  • Ārsta izziņa par atļauju papildus slodzei,
  • Dzimšanas apliecības kopija,
  • Fotogrāfija dokumentiem.
Izstājoties no mākslas skolas, jāiesniedz:
  • Vecāku iesniegums par bērna izstāšanos, norādot iemeslu.
Jebkādu citu sarežģījumu gadījumā, ir jāiesniedz iesniegums direktorei, norādot uz šo sarežģījumu, lai kopīgi risinātu problēmu. Piemēram, ja skolēns nespēj savienot skolu ar mākslas skolu, ir iespēja uz laiku paņemt akadēmisko gadu.