Darbs materiālā

Darbs materiālā
 
Mācību priekšmetā – darbs materiālā - skolēni var apgūt lietišķās mākslas veidu pamatus. Katru mācību gadu, sākot no otrās klases, skolēni izvēlas vienu no piedāvātajiem mācību priekšmetiem – tekstilu, ādas māksliniecisko apstrādi, zīda apgleznošanu vai stikla apgleznošanu. Šajos mācību priekšmetos skolēni var praktiski pielietot zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā un mākslas valodas pamatos apgūtās teorētiskās zināšanas, ar mākslinieka redzējumu veidojot praktiski pielietojamus priekšmetus.
 
***
~ Tekstils ~ 
Tekstilā skolēni apgūst dažādas aušanas, tekstila pinuma, batikas un auduma apdrukas tehnikas. Katram skolēna mācību un radošajam darbam pamatā ir kompozīcijas izpratne un vingrinājumi, izmantojot tekstilmateriālus un tekstila tehnikas.
Priekšmeta skolotājas – M. Možeika, R. Rinkēviča.
Skatīt pārējos tekstila darbus šeit >>>
 
~ Ādas mākslinieciskā apstrāde ~
Tas ir izvēles mācību priekšmets, ko skolēni var apgūt sākot ar otro mācību gadu.
Iepazīstot ādas apstrādes žanrus, stilus un tehnikas, skolēni var gatavot praktiski pielietojamus priekšmetus un dekorus no ādas. Tā ir vēl viena iespēja, kā skolēniem bagātināt savu māksliniecisko daiļradi.
Priekšmeta skolotāja – I. Bodrova.
Skatīt pārējos ādas mākslinieciskās apstrādes darbus šeit>>>

~ Zīda apgleznošana ~ 
Tas ir izvēles mācību priekšmets, ko skolēni var apgūt, sākot ar ceturto mācību gadu. Skolēni var iepazīties ar zīda apgleznošanas pamatprincipiem un paņēmieniem - izmēģināt jaunu radošās izpausmes veidu. Daļēji patstāvīgi veicot darbu no ieceres līdz gatavam priekšmetam, skolēni attīsta spēju novērtēt, prognozēt un risināt ideju, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, kas sekmē mākslinieciskās darbības pieredzi.
 
Skatīt pārējos zīda apgleznošanas darbus šeit>>>
Priekšmeta skolotāja – I. Dembovska.
 

~ Stikla apgleznošana ~
Tas ir izvēles mācību priekšmets, ko skolēni var apgūt piektajā mācību gadā. Tā ir iespēja iepazīties ar vienu no gleznošanas veidiem – gleznošanu uz stikla. Izmantojot kompozīcijas principus un pamatelementus, skolēni var savu iztēli un apkārtējās pasaules uztveri izpaust vairāk vai mazāk dekoratīvos gleznojumos uz stikla vai porcelāna.
Priekšmeta skolotāja – I. Zenfa.
Skatīt pārējos stikla apgleznošanas darbus šeit>>>